Nada-akupunktur

Nada-akupunktur är en form av öron-akupunktur. Man använder sig av fem stycken punkter

 • Sympaticus  har en avslappnande funktion och kan användas vid smärta i inre organ. Som tex diffus smärta, magsår och förlossningssmärtor.
 • Shen Men lindrar oro och nervositet. Punkten översätts till ”andens port”. Den kan användas vid värk i kroppen, för att sänka överskott av yang t ex vid högt blodtryck, vid insomnia och för att dra ut hetta ur kroppen.
 • Njuren  ger näring åt njurens vätskor. Den stärker jing d v s skelettet, fyller upp märg och förbättrar hörsel. Punkten kan användas vid huvudvärk, insomnia, yrsel och oregelbunden mens.
 • Levern ger ett fritt flöde åt leverns qi. Den harmoniserar magen, ger näring åt senor och aktiverar blodcirkulationen. Om leverenergin är i harmoni ökar den känslomässiga balansen vilketger bättre självförtroende.
 •  Lungan  tonifierar qi i lungan. Den lugnar astma, skingrar hetta samt underlättar problem i hud och hår. Den kan användas vid astma, symptom från matsmältningsorganen, feber osv. Denna punkt verkar också för psykisk balans speciellt vid känsla av sorg.

NADA-akupunktur började användas vid abstinens redan på 70-talet, på Lincolnkliniken i New York av en Dr. Smith.

NADA används i ett 30-tal länder, i Sverige började man använda det på 80-talet.

Metoden har även visat sig ha lindrande effekt på stress, depression, ångest, oro, sömnsvårigheter m.m.

Många institutioner använder sig av metoden, bl.a. behandlingshem, missbruksenheter och kriminalvårdsanstalter, som ett komplement till annan behandling.

Flera studier har gjorts av socialstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen. Studierna visar god effekt vid abstinens.

När man får en behandling händer följande;

 • Stresshormonet Cortisol sjunker i blodet.
 • Endorfiner frisätts och ger en lugnande effekt.
 • Signalsubstansen Serotonin påverkas och påverkar positivt smärta, sömn, känsloläge, aggression och aptit.
 • Dynorfin frigörs och ger smärtstillande effekt.
 • Dopaminet påverkas som är en ”må bra” signalsubstans, vilket ingår i hjärnans belöningssystem.
 • GABA ökar, för låg nivå kopplas ihop med oro och ångest.
 • Påverkar ämnesomsättningen positivt.
 • Oxytocinhalten höjs och ger ro och välbefinnande.