Alternativa behandlingar

Alternativmedicin och alternativ eller komplementär behandling är ett samlingsbegrepp för den medicinska metodik som avses vara ett alternativ eller komplementär till den på vetenskapliga grunder accepterade medicinen, så kallad skolmedicin.

Många har blivit hjälpta och även blivit botade från svåra sjukdomar med hjälp av en alternativ behandlingsmetod, medans andra inte tror på det alls utan kallar det humbug. Vad man väljer att tro på är upp till individen själv, men är man svårt sjuk eller lever med daglig smärta är man beredd att testa alla metoder som kommer i ens väg